Skip to content

Personvernerklæring

Personvernerklæring Tubes and Pipes

For at vi skal kunne tilby våre tjenester til våre kunder og deres besøkende, er det nødvendig at Tubes and Pipes («vi») i noen tilfeller behandler dine personopplysninger. Vi respekterer personvernet til våre kunder og deres besøkende og sørger for at personopplysninger håndteres på en sikker og ansvarlig måte. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger som behandles, hva som gjøres med opplysningene dine og hvilke rettigheter du kan påberope deg.

Personopplysninger som vi behandler

Vi behandler personopplysningene dine

 • fordi du benytter deg av en av våre tjenester. Dette gjelder følgende opplysninger: navn (for- og etternavn), adresse, telefonnummer, e-postadresse(r) og organisasjonsnavn.
 • Når du besøker nettstedet vårt. Dette gjelder på den ene siden generiske besøksdata som ikke er personopplysninger, og din surfeatferd på nettstedet vårt, og på den andre siden personopplysninger, nemlig den anonymiserte IP-adressen.
 • Når du aktivt kontakter oss (f.eks. via e-post, telefon eller et kontaktskjema). Dette gjelder de opplysningene du selv har oppgitt når du kontakter oss. Dette kan være e-postadresse og/eller telefonnummer i kombinasjon med fornavn, etternavn og firmanavn.
 • Andre personopplysninger som du aktivt oppgir i korrespondanse, via telefon og/eller fysisk kontakt.

Spesielle og/eller sensitive personopplysninger som vi behandler

Vår nettside og/eller tjeneste har ikke til hensikt å samle inn informasjon om besøkende under 16 år, med unntak av besøkende som har tillatelse fra foreldre eller foresatte. Vi kan imidlertid ikke kontrollere om en besøkende er over 16 år. Vi anbefaler derfor at foreldre er involvert i barnas nettaktiviteter for å forhindre at det samles inn opplysninger om barn uten foreldrenes tillatelse. Hvis du er overbevist om at vi har samlet inn personopplysninger om en mindreårig uten slikt samtykke, kan du kontakte oss på w.debeer@meever.nl, så sletter vi disse opplysningene.

Til hvilket formål og på hvilket grunnlag behandler vi personopplysninger?

Behandling av personopplysninger krever alltid et grunnlag. De seks rettslige grunnlagene er:

Samtykke: Den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål.

Avtale: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å iverksette tiltak på anmodning fra den registrerte før en avtale inngås.

Rettslig forpliktelse: Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.

Livsviktig interesse: Behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser.

Offentligrettslig oppgave: Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave av allmenn interesse eller en oppgave som ledd i offentlig myndighetsutøvelse som er pålagt den behandlingsansvarlige.

Berettiget interesse: Behandlingen er nødvendig for å forfølge den behandlingsansvarliges eller en tredjeparts berettigede interesser, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter som krever beskyttelse av personopplysninger, veier tyngre enn disse interessene, særlig når den registrerte er et barn.

Tubes and Pipes behandler personopplysningene dine for flere formål, nemlig:

 • yte optimal service til våre (potensielle) kunder og forbedre tjenestene;
 • etablere og opprettholde et forhold til alle våre kunder;
 • Organisering av møter;
 • Tilby produkter og tjenester fra oss eller parter som vi samarbeider med;
 • gi informasjon som du har bedt om;
 • arkivering av informasjon;
  fakturering av våre tjenester og håndtering av påfølgende betaling;
 • sende nyhetsbrevet vårt via Constant Contact;
 • kommunikasjonsformål for å kunne ringe eller sende deg e-post hvis dette er nødvendig for å utføre tjenestene våre;
 • informere våre (potensielle) kunder om endringer i våre tjenester og produkter;
 • levering av varer og tjenester;
 • analysere atferden din på nettstedet for å forbedre nettsidene våre og tilpasse utvalget av produkter og tjenester til de vanligste preferansene;
 • for å overholde juridiske forpliktelser.

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysninger

Personopplysningene dine vil kun bli behandlet for de ovennevnte formålene. Vi vil ikke oppbevare personopplysningene dine lenger enn det som er strengt nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen, med mindre opplysningene er nødvendige for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse.

Deling av personopplysninger med tredjeparter

Opplysningene vi samler inn, er nødvendige for de formålene som er beskrevet ovenfor. Hvis utlevering av opplysninger til tredjeparter er nødvendig for å oppfylle avtalen vår med deg eller for å overholde en juridisk forpliktelse, vil vi gjøre opplysningene dine tilgjengelige for disse tredjepartene. Med selskaper som behandler opplysningene dine på våre vegne, inngår vi en behandlingsavtale for å sikre samme nivå av sikkerhet og konfidensialitet for opplysningene dine. Tubes and Pipes er fortsatt ansvarlig for denne behandlingen. Selskapet vårt selger ikke opplysningene dine til tredjeparter for markedsføring eller andre formål.

Hvordan vi sikrer personopplysninger

Vi tar beskyttelsen av opplysningene dine på alvor og treffer egnede tiltak for å forhindre misbruk, tap, uautorisert tilgang, uønsket utlevering og uautoriserte endringer. Hvis du mener at opplysningene dine ikke er godt nok sikret eller det er indikasjoner på misbruk, ber vi deg kontakte w.debeer@meever.nl.

Visning, endring eller sletting av data

Du har rett til å se, korrigere eller slette personopplysningene dine. Videre har du rett til å trekke tilbake et eventuelt samtykke til databehandling eller til å motsette deg at Tubes and Pipes behandler personopplysningene dine, og du har rett til dataportabilitet. Dette betyr at du kan be oss om å sende personopplysningene vi har om deg i en datafil til deg eller en annen organisasjon som du har oppgitt. Du kan sende en forespørsel om innsyn, korrigering, sletting, endring av opplysninger eller en forespørsel om å trekke tilbake din tillatelse eller innsigelse mot behandlingen av personopplysningene dine til w.debeer@meever.nl. For å sikre at forespørselen om innsyn er sendt av deg, ber vi deg om å sende en kopi av identitetsdokumentet ditt sammen med forespørselen. Sørg for at passfoto, MRZ (maskinlesbar sone), passnummer og personnummer (BSN) er sladdet i denne kopien. Dette er for å beskytte personvernet ditt. Vi vil svare på forespørselen din så raskt som mulig, men innen fire uker.

Informasjonskapsler eller lignende teknikker vi bruker

Tubes and Pipes bruker funksjonelle og analytiske informasjonskapsler. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres i nettleseren på datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din når du besøker dette nettstedet for første gang. Tubes and Pipes bruker informasjonskapsler med en rent teknisk funksjonalitet. Disse sørger for at nettstedet fungerer som det skal og at for eksempel dine preferanser huskes. Disse informasjonskapslene brukes også til å få nettstedet til å fungere korrekt og til å optimalisere det. I tillegg plasserer vi informasjonskapsler som sporer surfeatferden din, slik at vi kan tilby deg skreddersydd innhold og annonser. Første gang du besøkte nettstedet vårt, informerte vi deg om disse informasjonskapslene og ba om din tillatelse til å plassere dem. Du kan melde deg av informasjonskapsler ved å konfigurere nettleseren din slik at den ikke lenger lagrer informasjonskapsler. I tillegg kan du slette all informasjon som tidligere har blitt lagret ved hjelp av nettleserinnstillingene. For en forklaring, se: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Tubes and Pipes bruker Google Analytics til å spore hvordan brukerne bruker nettstedet og hvor effektive annonsene fra Tubes and Pipes er på Googles søkeresultatsider. Informasjonen som innhentes på denne måten, inkludert den anonymiserte adressen til datamaskinen din (IP-adresse), overføres til og lagres av Google på servere i USA. Les Googles personvernerklæring for mer informasjon. Du finner også personvernerklæringen til Google Analytics her.

Google bruker denne informasjonen for å holde oversikt over hvordan nettstedet vårt brukes, for å levere rapporter om nettstedet og for å kunne gi annonsørene informasjon om effektiviteten av kampanjene deres. Google kan gi denne informasjonen til tredjeparter hvis Google er juridisk forpliktet til å gjøre det, eller i den grad disse tredjepartene behandler informasjonen på Googles vegne. Vi har ingen innflytelse på dette. Vi har ikke gitt Google tillatelse til å bruke Analytics-informasjon innhentet gjennom oss til andre Google-tjenester.

Lenker

Nettstedene til Tubes and Pipes inneholder en rekke lenker til andre organisasjoners nettsteder. Tubes and Pipes er ikke eier av disse nettstedene og kan ikke ta noe ansvar for disse organisasjonenes bruk av opplysningene dine. Vi anbefaler at du leser personvernerklæringen for det aktuelle nettstedet.

Spørsmål og/eller kommentarer

Hvis du har spørsmål og/eller kommentarer til behandlingen av personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til w.debeer@meever.nl.

Brosjyre

Skriv inn opplysningene dine her for å motta brosjyren på e-post.

  Vil du også melde deg på nyhetsbrevet?