Skip to content

Faktiskt lager

Lager Meever & Meever Seamless Tubes and Pipes Division

Våra stamkunder kan få en kod som ger tillgång till vårt tillgängliga lager och löpande order med de producerande bruken, inklusive förväntad ankomstvecka för materialen till våra lager. I kombination med ett prisavtal har våra kunder tillgång till tillförlitlig information om tillgängliga material dygnet runt. Kontakta vår säljpersonal för ytterligare information.