Skip to content

Integritetspolicy

Integritetspolicy Tubes and Pipes

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till våra kunder och deras besökare är det nödvändigt att Tubes and Pipes (”vi”) i vissa fall behandlar dina personuppgifter. Vi respekterar våra kunders och deras besökares integritet och ser till att personuppgifter hanteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter som behandlas, vad som görs med dina uppgifter och vilka rättigheter du kan åberopa.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar dina personuppgifter

 • eftersom du använder dig av 1 av våra tjänster. Det gäller följande uppgifter: namn (för- och efternamn), adress, telefonnummer, e-postadress och organisationsnamn.
 • När du besöker vår webbplats. Detta gäller å ena sidan generiska besöksdata som inte är personuppgifter och ditt surfbeteende på vår webbplats och å andra sidan personuppgifter, nämligen den anonymiserade IP-adressen.
 • När du aktivt kontaktar oss (t.ex. via e-post, telefon eller ett kontaktformulär). Detta gäller de uppgifter som du själv har lämnat när du kontaktar oss. Det kan vara din e-postadress och/eller telefonnummer i kombination med ditt förnamn, efternamn och företagsnamn.
 • Övriga personuppgifter som du aktivt lämnar i korrespondens, via telefon och/eller fysisk kontakt.

Särskilda och/eller känsliga personuppgifter som vi behandlar

Vår webbplats och/eller tjänst har inte för avsikt att samla in information om besökare som är yngre än 16 år, med undantag för besökare som har tillstånd från sina föräldrar eller en vårdnadshavare. Vi kan dock inte verifiera om en besökare är över 16 år. Vi rekommenderar därför att föräldrar engagerar sig i sina barns onlineaktiviteter för att förhindra att uppgifter samlas in om barn utan föräldrarnas tillstånd. Om du är övertygad om att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan sådant samtycke, vänligen kontakta oss på w.debeer@meever.nl så kommer vi att radera denna information.

För vilket ändamål och på grundval av vilken grund behandlar vi personuppgifter

Behandling av personuppgifter kräver alltid en grund. De sex rättsliga grunderna är:

Samtycke: Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.

Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett avtal ingås.

Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.

Vitala intressen: Behandlingen är nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen.

Offentligrättslig uppgift: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller en uppgift som innefattar myndighetsutövning som har anförtrotts den personuppgiftsansvarige.

Berättigat intresse: Behandlingen är nödvändig för att tillgodose den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, utom när de registrerades intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver skydd av personuppgifter väger tyngre än dessa intressen, särskilt om den registrerade är ett barn.

Tubes and Pipes behandlar dina personuppgifter för flera ändamål, nämligen

 • Tillhandahålla optimal service till våra (potentiella) kunder och förbättra tjänsterna;
 • Upprätta och upprätthålla en relation med alla våra kunder;
 • Organisera möten;
 • Erbjuda produkter, tjänster från oss eller parter som vi samarbetar med;
 • tillhandahålla information som du har begärt;
 • Arkivera information;
 • fakturera våra tjänster och hantera den efterföljande betalningen;
 • skicka vårt nyhetsbrev via Constant Contact;
 • kommunikativa ändamål för att kunna ringa eller skicka e-post till dig om det är nödvändigt för att vi ska kunna utföra våra tjänster;
 • informera våra (potentiella) kunder om ändringar av våra tjänster och produkter;
 • Leverans av varor och tjänster;
 • analysera ditt beteende på webbplatsen för att förbättra våra webbplatser och anpassa utbudet av produkter och tjänster till de vanligaste preferenserna;
 • för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Hur länge vi behåller personuppgifter

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas för ovan nämnda ändamål. Vi kommer inte att behålla dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att uppnå de syften för vilka dina uppgifter samlades in, såvida inte dessa uppgifter är nödvändiga för att uppfylla en lagstadgad skyldighet.

Delning av personuppgifter med tredje part

De uppgifter som vi samlar in är nödvändiga för de syften som beskrivs ovan. Om tillhandahållandet av uppgifter till tredje part är nödvändigt för genomförandet av vårt avtal med dig eller för att uppfylla en rättslig skyldighet, kommer vi att göra dina uppgifter tillgängliga för dessa tredje parter. Med företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning ingår vi ett behandlingsavtal för att säkerställa samma nivå av säkerhet och sekretess för dina uppgifter. Tubes and Pipes förblir ansvarig för denna behandling. Vårt företag säljer inte dina uppgifter till tredje part för marknadsföring eller andra ändamål.

Hur vi skyddar personuppgifter

Vi tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat avslöjande och obehöriga ändringar. Om du anser att dina uppgifter inte är ordentligt skyddade eller om det finns indikationer på missbruk, vänligen kontakta w.debeer@meever.nl.

Visa, ändra eller radera uppgifter

Du har rätt att inspektera, korrigera eller ta bort dina personuppgifter. Vidare har du rätt att återkalla ditt eventuella samtycke till databehandling eller att invända mot behandlingen av dina personuppgifter av Tubes and Pipes och du har rätt till dataportabilitet. Det innebär att du kan begära att vi skickar de personuppgifter vi har om dig i en datafil till dig eller en annan organisation som du har angett. Du kan skicka en begäran om inspektion, korrigering, radering, ändring av uppgifter eller begäran om att återkalla ditt tillstånd eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till w.debeer@meever.nl. För att säkerställa att begäran om inspektion har gjorts av dig ber vi dig att skicka en kopia av din identitetshandling tillsammans med begäran. Se till att ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon), passnummer och medborgarservicenummer (BSN) är överstrukna på denna kopia. Detta för att skydda din integritet. Vi kommer att besvara din begäran så snart som möjligt, dock senast inom fyra veckor.

Cookies eller liknande tekniker som vi använder

Tubes and Pipes använder funktionella och analytiska cookies. En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator, surfplatta eller smartphone när du besöker den här webbplatsen för första gången. Tubes and Pipes använder cookies med en rent teknisk funktionalitet. Dessa säkerställer att webbplatsen fungerar korrekt och att till exempel dina preferenser kommer ihåg. Dessa cookies används också för att få webbplatsen att fungera korrekt och för att optimera den. Dessutom placerar vi cookies som spårar ditt surfbeteende så att vi kan erbjuda dig skräddarsytt innehåll och annonser. När du besökte vår webbplats för första gången informerade vi dig om dessa cookies och bad om ditt tillstånd att placera dem. Du kan avregistrera dig från cookies genom att konfigurera din webbläsare på ett sådant sätt att den inte lagrar cookies längre. Dessutom kan du radera all information som tidigare har lagrats med hjälp av dina webbläsarinställningar. För en förklaring, se: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

Tubes and Pipes använder Google Analytics för att spåra hur användare använder webbplatsen och hur effektiva annonserna från Tubes and Pipes är på Googles sökresultatsidor. Den information som erhålls på detta sätt, inklusive den anonymiserade adressen till din dator (IP-adress), överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Läs Googles integritetspolicy för mer information. Du kan också hitta sekretesspolicyn för Google Analytics här.

Google använder denna information för att hålla reda på hur vår webbplats används, för att tillhandahålla rapporter om webbplatsen och för att kunna ge sina annonsörer information om hur effektiva deras kampanjer är. Google kan tillhandahålla denna information till tredje part om Google är juridiskt skyldigt att göra det, eller i den mån dessa tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Vi har inget inflytande över detta. Vi har inte gett Google tillstånd att använda Analytics-information som erhållits via oss för andra Google-tjänster.

Länkar

Webbplatserna för Tubes and Pipes innehåller ett antal länkar till andra organisationers webbplatser. Tubes and Pipes är inte ägare till dessa webbplatser och kan inte ta något ansvar för hur dina uppgifter används av dessa organisationer. Vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för den aktuella webbplatsen.

Frågor och/eller kommentarer

Om du har några frågor och/eller synpunkter på behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till w.debeer@meever.nl.

Broschyr

Ange dina uppgifter här för att få broschyren till din e-post.

  Vill du också anmäla dig till nyhetsbrevet?