Skip to content

Byggnadsmaterial - pelare för stöd

Byggnadsmaterial - pelare för stöd

Vi levererar olika konstruktionsmaterial: Stödpelare, spont, förankring, extruderade rör, kombinerade rör, gängade rör.

Om du har någon efterfrågan på dessa material, kontakta oss!

Seamless Steel Tubes