Skip to content

Service

Dokumentation

För att verifiera och bekräfta att våra produkter tillverkas och levereras enligt specifikationer, lagar och andra kontraktsspecifika krav tillhandahåller vi fullständig dokumentation, spårbarhet och tester av alla våra produkter. Denna standard omfattar bland annat ett 3.1-certifikat enligt EN10204, packlistor, CMR och inköpsspecifikationer.

Certifikat enligt EN10204

Enligt våra kunders önskemål levererar vi standard med ett 3.1-certifikat enligt EN10204 som certifierar produkterna från Tubes and Pipes, Certifikatet ger en omfattande översikt över stålets kemiska och mekaniska egenskaper samt dess test- och inspektionsresultat. Vår certifieringsprocess säkerställer att alla våra stålprodukter uppfyller de högsta branschstandarderna och att de är helt spårbara från råmaterial till färdig produkt. Det kompletta certifikatprogrammet omfattar även 3.2-certifiering med tredjepartsinspektion. Läs mer om de tester som vi erbjuder våra kunder på sidan Kvalitetskontroll och tester.

Full spårbarhet

Med vårt spårbarhetsprogram kan våra kunder alltid veta exakt var varje enskild produkt befinner sig under orderprocessen och hela dess historia. Detta är en stor fördel eftersom vi har full spårbarhet från rullning till slutleverans hos dig, vår kund. Detta säkerställs av vår bokningshistorik där vi kan se hela processen efter leveransen. Tubes and Pipes vill att deras kunder ska känna sig trygga och fullständigt informerade i alla lägen.

Specifikationer för inköp

På Tubes and Pipes vill vi vara säkra på allt vi gör och de produkter vi använder, och vi förstår att våra kunder vill ha det på samma sätt. Det är just därför vi erbjuder inköpsspecifikationer till våra kunder. I en inköpsspecifikation visar vi vilka egenskaper de (olika) rören har, t.ex. vikt, längd, diametrar, längd, kvalitetsnormer, ytterligare tester och (vid behov) säkerhetskrav.

Lloyds-godkända rör: ISO 9001-certifikat

Lloyds godkännande är en globalt erkänd standard för marin- och offshoreapplikationer.

På Tubes and Pipes har vi rör som har certifierats av Lloyds Register (LRQA) för ISO 9001. Genom att ha en certifiering från LRQA visar vi att vårt kvalitetsledningssystem (QMS) följer en robust och globalt erkänd metod som är inriktad på att kontinuerligt förbättra våra processer och hantera affärsrisker för att uppfylla behoven och förväntningarna hos våra kunder och andra intressenter Våra rör uppfyller denna standard, vilket säkerställer att de är lämpliga för användning i dessa krävande miljöer. Samtidigt säkerställer vår ISO 9001-certifiering att vi upprätthåller rigorösa kvalitetshanteringsrutiner för att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och våra produkter.

På vårt stålleveransföretag är vi fast beslutna att tillhandahålla högkvalitativa produkter, exceptionell kundservice och oslagbart värde. Kontakta oss idag om du vill veta mer om våra produkter, certifieringar och tjänster.

Broschyr

Ange dina uppgifter här för att få broschyren till din e-post.

    Vill du också anmäla dig till nyhetsbrevet?